Skip to main content

Samfundsansvar

Hos Dane Computer er en af vores nøgleord troværdighed, hvilket bl.a. kommer til udtryk i det samfundsansvar, vi tager. Vi definerer samfundsansvar som den ansvarlighed, vi udviser over for lokalsamfund, medarbejdere, handelspartnere og kunder.

Hos Dane Computer mener vi, at det er vigtigt, at samfundsansvar troværdigt afspejler vores værdier og etiske grundlag. Vi er bevidst om, at det samfundsansvar, vi tager, i sidste ende kommer både os selv og samfundet omkring os, til gode.

Bevidst om miljøet

Dane Computer håndterer affald på en miljømæssig forsvarlig måde, hvilket betyder, at uanvendelige server- og computerkomponenter skrottes miljørigtigt, og emballage genanvendes. I overensstemmelse med de danske miljøregler opfylder Dane Computer derfor håndteringen af affald på en miljømæssig forsvarlig måde.

Stærkt fællesskab

Dane Computer er bosiddende i Hjallerup, Nordjylland, hvor et stærkt fællesskab og foreningsliv blomstrer. Dane Computer ønsker at være en aktiv deltager i lokalområdets kultur- og foreningsliv for på denne måde at styrke byen og dens fremtidige udvikling. Dette gør vi ved at bidrage økonomisk til forskellige formål, store som små.

I de forgangne år har vi eksempelvis være sponsor for foredrag i samarbejde med Rotary, Dronninglund, senest med entertainer og terapeut Finn Nørbygaard og forhenværende politidirektør Hanne Bech-Hansen samt bidraget til idræts- og kulturlivet.

Derudover har Dane Computer også ydet bidrag til Familier med kræftramte børn og Lions.

Plads til mangfoldighed

Hos Dane Computer ønsker vi at fastholde og tiltrække de dygtigste og mest engagerede medarbejdere. Derfor vægter vi trivsel på arbejdspladsen højt. Vi befinder os i et rent og pænt miljø, så rammerne for engagement og motivation dermed er lagt. Vi vægter mangfoldighed og en god balance medarbejderne imellem, hvilket betyder, at teamet består af både mænd og kvinder.